• Greffe de cheveux FUt - slideshow

FUT-haartransplantatie

Follicular Unit Transplantation

 

Methode

Dankzij de micrograft spitstechniek is het mogelijk om genetisch verschillende haren over te brengen van de achterste zone van de hoofdhuid naar de kalende of schraal begroeide zone.

De haartransplantatie of folliculaire transplantatie van het FUT-type (EN : Follicular Unit Transplantation), duurt gemiddeld 8 uur en gebeurt onder lokale verdoving met orale sedatie.

U bent bij bewustzijn, maar dankzij de premedicatie voelt u zich ontspannen. U ondervindt weinig tot geen ongemak tijdens de ingreep. Na het afnemen van de reep hoofdhuid in de donorzone wordt deze vervolgens gehecht.

De hechtingen worden na 10 à 15 dagen verwijderd. De dag na de ingreep pikt u uw sociale leven gewoon weer op.

 

greffe fut procedure


Afname van de donorzone

 

De donorzone wordt onder de vorm van een strip afgenomen in de achterhoofdzone. Eerst wordt uw haardichtheid gefotografeerd en de laksheid van uw hoofdhuid nagegaan, daarna bepalen wij de lengte en hoogte van de hoofdhuidstrip die moet worden weggesneden.

De afnameplek wordt nauwgezet uitgekozen om de sterkste haren over te brengen. Het fijnere haar, dicht bij de oren, wordt vaak gebruikt voor de voorste haarlijn, om een natuurlijker resultaat te verkrijgen.

Deze zone wordt vervolgens gehecht zonder spanning. Het litteken is totaal onzichtbaar, vermits het in uw haar verborgen zit.

Dissectie in slivers

Om het versnijden van de folliculaire grafts te vergemakkelijken wordt de huidstrip in slivers (fijne repen die één rij haarzakjes bevatten) gesneden met de specifieke hulp van een microscoop met koud licht (optisch licht). Deze stap is belangrijk om volgende etappe gemakkelijker te maken, en vereist veel behendigheid en praktijk.

Dissectie in grafts

Elke sliver wordt verdeeld in folliculaire eenheden (natuurlijke groeperingen van haren). Onze technici verfijnen nauwgezet elke graft om enkel het broodnodige te behouden. Onze ervaring en onze stereomicroscopen van de nieuwste generatie stellen ons in staat om de moeilijkste gevallen te behandelen.

De leefbaarheid van de grafts staat of valt met de bewaring in een zoutoplossing. Daarom snijden onze technici nooit meer dan één graft tegelijk weg.

De grafts worden daarna verzameld per groep haren om volgens een geïndividualiseerd patroon te worden ingeplant. Wij werken in volkomen harmonie, en iedere technicus levert een identieke versnijdingskwaliteit.

De insnijdingen

De insnijdingen worden aangebracht met behulp van ultrafijne snijbladen die worden geselecteerd in functie van de grootte van de grafts. Ze worden uitgevoerd volgens een persoonlijk design en met een nauwkeurig bepaalde hoek om een zo natuurlijk ogend resultaat te bekomen.

Het aantal insnijdingen wordt bepaald door de folliculaire dichtheid van de huidstrip en het door de patiënt gewenste resultaat.

De voorste haarlijn wordt gereconstrueerd door middel van insnijdingen die plaats bieden voor grafts met een enkel haartje.

Het inplanten

De grafts worden individueel in de insnijdingen ingeplant met behulp van een pincet. Wij gebruiken ultravergrotende chirurgische loepen van het merk Zeiss om de grafts niet te beschadigen tijdens het plaatsen. De grafts keren nu terug naar hun oorspronkelijke omgeving waar ze gevoed worden, zuurstof krijgen en zich in de huid kunnen vasthechten.

De groei van de grafts

Gewoonlijk vallen de grafts na 3 weken uit (haarbulbus inbegrepen). Geen nood: de stamcellen zitten nog steeds in de hoofdhuid ingebed en zullen na gemiddeld drie of vier maanden de hergroei van nieuw haar veroorzaken.


De voordelen van FUT

 

Een hogere dichtheid

De bedoeling van een haartransplantatie is om zoveel mogelijk haar op een beperkt oppervlak samen te brengen. FUT (Follicular unit transplantation) beantwoordt aan deze wens. Dankzij het microscopisch versnijden door ervaren technici kan elke graft verfijnd worden tot enkel het hoogstnodige overblijft. Aangezien de grafts dus zo klein mogelijk zijn kunnen we ze concentreren om een hogere dichtheid te verkrijgen. Gemiddeld kunnen we 40 grafts per cm² bereiken, wat overeenkomt met 40 à 120 haren per cm².

Deze variatie is te wijten aan het aantal haren per grafts, dat afhangt van de behandelde zone. Bijvoorbeeld : Aan de rand van de voorste haarlijn worden enkel grafts met 1 haar ingeplant. Hoe dichter we bij de kroon komen, hoe meer haren per graft.

Een natuurlijke verschijning

Wij bepalen het aantal insnijdingen die in de receptorzone moeten worden aangebracht door verscheidene macrofoto’s van uw afnamezone te maken. Na het bestuderen van deze foto’s krijgen we een schatting van het aantal beschikbare grafts en van het aantal haren dat elk van de grafts bevat.

Dankzij deze informatie kunnen we ons geïndividualiseerd schema van insnijdingen en inplanting uittekenen. Microsnijbladen van verschillende formaten zijn beschikbaar, zodat we grafts met 1 à 4 haren kunnen transplanteren. Deze harmonieuze en gecontroleerde herschikking biedt u een volkomen natuurlijk resultaat.

Grafts met een enkel haartje of « singles » worden eerst op de voorste haarlijn geplaatst, daarna komen de grafts met twee haren. Grafts met drie en vier haren worden altijd in het midden van de getransplanteerde zones verstopt.

Respect voor de folliculaire eenheden (en bijgevolg betere groei)

Een groot aantal studies hebben uitgewezen dat de mate ven hergroei 98% benadert bij gebruik van microscopen voor het versnijden van de folliculaire eenheden. Bovendien kunnen transsecties worden vermeden dankzij het uitvergroot en kwaliteitsvol beeld van onze stereomicroscopen.

Aangezien uw donorzone slechts een eindige hoeveelheid kan bieden (gemiddeld 10.000 folliculaire eenheden), hebben wij alles in het werk gesteld om er zeker van te zijn dat elk afgenomen haartje onder optimale omstandigheden wordt getransfereerd.

Dankzij een microscoopvoet met geïntegreerde filters in verschillende kleuren (EN : Bright and darkfield), kunnen wij onder onze microscopen witte haren versnijden met optimaal contrast en zichtbaarheid.

Verdichting

Dankzij het gebruik van ultrafijne insnijdingen kunnen we de nog begroeide zones dichter maken. Men hoeft dus niet meer volledig kaal te zijn om in aanmerking te komen voor een haartransplantatie.

Geen litteken aan de basis van de getransplanteerde haren

Dankzij het gebruik van micro-insnijdingen (om de gleuven te creëren die de folliculaire eenheden zullen ontvangen) kunnen littekens aan de basis van de getransplanteerde haren vermeden worden. Dit is niet het geval wanneer men onaangepaste, onvoldoende scherpe instrumenten gebruikt die de weefsels schade toebrengen.

Onze versnijdingstechniek onder de microscoop stelt ons in staat om het epithelium van de folliculaire eenheden te verfijnen. Bij het inplanten steken enkel de haren boven de hoofdhuid uit, zonder enig weefseloverschot.

 

avantages inconvenients fut

De nadelen van FUT

 

Lijnvormig litteken

Het lijnvormig litteken van de donorzone kan in sommige gevallen beter zichtbaar lijken. Bij patiënten met een minder goede littekenvorming is het beter zichtbaar, vooral bij degenen die dikke, uitgerokken en keloïde littekens ontwikkelen.

Een te grote of te kleine laksheid van de hoofdhuid kan bredere littekens tot gevolg hebben.

Postoperatief herstel

Het herstel na de ingreep duurt langer. Tot gemiddeld 4 maanden na de FUT-ingreep kan gevoelloosheid optreden. Onmiddellijk na de ingreep klagen sommige patiënten over spanningen in de afnamezone.

De geneesmiddelen die postoperatief worden aanbevolen kunnen deze spanningen verzachten.

Fysieke inspanningen

Het litteken na een FUT bevindt zich ter hoogte van het achterhoofdsbeen. Deze zone wordt gekozen omdat ze het beste haar biedt voor de haartransplantatie. In deze zone staan ook de nekspieren verankerd. Heftige en voortijdige postoperatieve inspanningen in het bovenste deel van de rug en in de nek kunnen bredere littekens tot gevolg hebben.

Afdrukken

Wenst u verder te gaan met een persoonlijke consultatie ?
Hebt u nog vragen ?

Aarzel niet om contact op te nemen zodat we u zo snel mogelijk verder kunnen helpen.

Neem contact op

Logo BeClinic
Brussels esthetics

Copyright 2017 - Be Clinic  |  466 Brusselsesteenweg 3090 Overijse - België  |  Creatie van de site door Zzam.be

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin d'améliorer votre expérience utilisateur.