• Greffe de cheveux FUE - slideshow

FUE-haartransplantatie

Folliculaire extractie

 

FUE (EN: Follicular Unit Extraction), ook wel FOX, FIT of Folliculaire extractie genaamd, is een methode waarbij men elke haarfollikel een na een kan afnemen vanuit de donorzone om ze over te brengen naar de te reconstrueren zone met behulp van een mini-punch.

FUE: vroeger

Vroeger werden voor haartransplantatie technieken gebruikt met dikke punches, tussen 3 en 5 mm.

Die een zogenaamd “poppenhaareffect” creëerden. Bovendien bleven in de donorzone grote ronde littekens zichtbaar.

Hoewel deze techniek een aanzienlijke evolutie heeft gekend, wordt ze in sommige klinieken spijtig genoeg nog gebruikt.

FUE: de nieuwste generatie

FUE vloeit voort uit de nieuwste haartransplantatietechnieken. Ze kan alleenstaand worden gebruikt, of als aanvulling op FUT (Follicular Unit Transplantation).

Met deze techniek kunnen individuele follikels worden afgenomen ter hoogte van de donorzone dankzij micro-punches van 0,8 tot 1 mm, om ze daarna onmiddellijk in de receptorzone te herverdelen.

Bovendien kunnen met FUE de beste grafts individueel geselecteerd worden voor een optimaal resultaat.


FUE, een hele kunst

 

savoir faire greffe fue

Folliculaire extractie vergt veel geduld en behendigheid. Onze knowhow vertaalt zich in de exclusieve aanwending van deze methodes, en in het gebruik van een specifieke instrumentatie waarmee we resultaten kunnen bereiken die in verhouding staan tot de verwachtingen van onze patiënten.

Vroeger werd FUE (EN: Follicular Unit Extraction) vaak gebruikt voor matige kaalhoofdigheid die slechts een klein aantal grafts vergt (tussen 1000 en 2000 grafts/dag).

Vandaag kunnen we met onze technieken en instrumenten voor micro FUE-grafts megasessies aan tussen 2500 en 3000 grafts per dag, zonder aan kwaliteit te moeten inboeten. De littekenvorming is zeer snel en vrijwel onzichtbaar.


De verschillende stappen bij FUE

 
 1. « Micro-boring » : « Micro-boring » van de folliculaire eenheden met behulp van micro-punches tussen 0,75 mm en 1,0 mm. In deze fase hangt de graft nog vast. Het is een belangrijk moment dat de volgende stap al dan niet positief beïnvloedt naargelang de aan de dag gelegde behendigheid.
 2. Het afnemen van de grafts : Een delicate fase: de grafts worden uitgetrokken met lichte trekbewegingen met behulp van twee speciale pincetten. In dit stadium is het van uiterst belang om de haarbulbus niet te beschadigen. De grafts worden in een zoutoplossing bewaard bij een temperatuur van 4°.
 3. De behandeling van de grafts : De behandeling van de grafts onder de microscoop. Elke afgenomen graft wordt geklasseerd in functie van het aantal haren die ze telt.
 4. De insnijdingen : De insnijdingen worden aangebracht met behulp van ultrafijne snijbladen die worden geselecteerd in functie van de grootte van de grafts. Ze worden uitgevoerd volgens een persoonlijk design en met een nauwkeurig bepaalde hoek om een zo natuurlijk ogend resultaat te bekomen. Het aantal insnijdingen wordt bepaald door het aantal afgenomen grafts en het door de patiënt gewenste resultaat. De voorste haarlijn wordt gereconstrueerd door middel van insnijdingen die plaats bieden voor grafts met een enkel haartje.
 5. Het inplanten van de grafts : Een zeer belangrijke fase die een precieze en volhardende grip vereist. De diepte en de richting van de inplanting zijn essentieel.

De verschillende types FUE

 
FUE Fully Shaved

FUE Fully Shaved

Het volledige hoofd wordt kaalgeschoren. Deze techniek wordt het meest gebruikt. Ze biedt een goede zichtbaarheid, zowel bij het afnemen als bij het inplanten van de grafts, en maakt de postoperatieve reiniging gemakkelijker. Het bereikbare gemiddelde ligt op 2500 grafts per dag.
FUE Partially shaved

FUE Partially shaved

Deze techniek is vergelijkbaar met de Fully Shaved FUE, maar enkel de donorzone wordt geschoren. Deze techniek wordt vertraagd door de lengte van het haar in de receptorzone voor het aanbrengen van de insnijdingen en het plaatsen van de grafts. Het bereikbare gemiddelde ligt op 2000 grafts per dag.
FUE Patchy

FUE Patchy

In de donorzone wordt het scheren beperkt en blijft de kaalgeschoren zone verborgen. De donorzone kan deels kaalgeschoren worden onder de vorm van strips, terwijl de receptorzone helemaal niet wordt geschoren. De grafts worden tussen de bestaande haren ingeplant. Deze techniek is trager omdat het geringe oppervlak van de donorzone het aantal overgedragen grafts beperkt tot een maximum van 1500 per dag. Deze techniek is doeltreffend bij haar dat minimum 5 cm lang is in de donorzone, en wordt vooral door vrouwen zeer gewaardeerd. De tussentijd tussen twee Patchy FUE-procedures bedraagt minimum 6 maanden.
FUE Unshaved

FUE Unshaved

Dit is een FUE waarbij helemaal niet geschoren wordt. Deze techniek is de meest discrete. De procedure is trager, waardoor een maximum van 1000 grafts per dag verwerkt kunnen worden. Twee à drie al dan niet opeenvolgende dagen moeten voor deze ingreep voorzien worden om een voldoende aantal grafts te kunnen bereiken.

De voordelen en de beperkingen

 

De voordelen van FUE

 • FUE is bijzonder interessant voor patiënten die hun haart zeer kort wensen te dragen. De zeer fijne residuele littekens, die eruitzien als kleine puntjes, verdwijnen gemakkelijker in de haardos. FUE biedt de mogelijkheid om het/de litteken(s) van voorgaande haartransplantaties of van een lift te verbergen.
 • FUE biedt ook de mogelijkheid voor wenkbrauwrestauratie. Bovendien biedt ze voor patiënten waarvan de donorzone (achterhoofd en slapen) weinig dichtheid vertoont een alternatieve restauratieoplossing dankzij de afname van lange lichaamsharen.
 • FUE levert minder postoperatief ongemak op. Bovendien kunt u uw sportieve en sociale activiteiten snel weer oppikken.
 • - FUE biedt de mogelijkheid om de beste follikels te selecteren in functie van de gehanteerde strategie voor de te corrigeren zone

De beperkingen van FUE

 • De donorzone moet bij het begin van de ingreep geschoren worden, tenzij u voor de Patchy of Unshaven FUE kiest mits een aanpassing van het tarief.
 • De ingreep duurt aanzienlijk langer dan bij FUT voor eenzelfde hoeveelheid haar.
 • De duur van de afname van folliculaire eenheden duurt langer dan bij FUT : languit op de buik liggen kan vermoeiend worden.
 • De donorzone, waar het haar wordt afgenomen, is groter dan bij FUT. De overlevingsduur van de grafts kan minder lang zijn.
 • Het totale oppervlak van de littekens is groter dan bij FUT voor eenzelfde aantal grafts.
 • FUE moet enkel gehanteerd worden door ervaren teams. De follikels zijn kwetsbaarder en vergen dus een delicate grip en tweehandige behendigheid.

Hair2BeClinic
« Elk detail is van belang »

 

greffe fue a l etranger

Enkele belangrijke punten die in overweging genomen moeten worden voor een succesvolle FUE haartransplantatie.

Vergeet niet dat uw donorzone eindig is wat betreft het aantal overdraagbare grafts.


Stel u de juiste vragen in uw beslissingsproces

 

Wordt de minimale afstand tussen de afnames nageleefd ?

Een dergelijke fout kan een te lage residuele dichtheid en zichtbare littekens tot gevolg hebben. Het komt vaak voor dat de donorzone van sommige patiënten volledig verwoest is en niet meer kan gebruikt worden voor een tweede ingreep.

- Zal de inplantingstrategie me voor vele jaren voldoening bieden ?

Uw onmiddellijke voldoening is uiteraard van belang, maar u moet ook voor de rest van uw leven tevreden blijven. De inplantingstrategie moet een hele waaier aan aandachtspunten evalueren om u een harmonieuze herschikking van uw donorzone te bieden. Hoe jonger de kandidaat-patiënt, hoe belangrijker deze strategie.

Wat is de « echte » doorsnede van de gebruikte punch ?

Uit gemakzucht of onervarenheid is er bij het vergroten van de doorsnede van de punch meer tolerantie voor transsecties. De littekens zijn dus beter zichtbaar. Voor eenzelfde aantal grafts en met een competente hantering van beide technieken levert FUE in vergelijking met FUT littekens op die 3 maal groter zijn FUT. Er is aanzienlijke ervaring vereist om de doorbloeding van de donorzone niet te laten verschralen.

De optimale ratio bestaat in een minimum aan overblijvende littekens voor een maximum aan afgenomen haren, met een beperkt aantal transsecties in de donorzone. Men mag niet uit het oog verliezen dat met de FUE-techniek elk litteken wordt toegevoegd aan de vorige. Met de FUT-techniek daarentegen wordt bij een tweede procedure het vroegere litteken geabsorbeerd en blijft er uiteindelijk slechts een enkel litteken over.

Worden de grafts afgesplitst om hun aantal kunstmatig te verhogen ?

De – schijnbaar lage – prijs per graft wordt vervolgens vermenigvuldigd en de uiteindelijke kostprijs ligt hoger.

Werd u een gedetailleerde omschrijving van de ingreep gegeven ?

Dit document garandeert transparantie door u in te lichten over elk detail van uw chirurgische ingreep (aantal uitgevoerde transsecties, gemiddeld aantal haren per graft, aantal afgenomen grafts, enz.). Deze analyse kost het team heel wat tijd, want elke graft wordt onder de microscoop bestudeerd. Daarom wordt deze nochtans essentiële stap vaak over het hoofd gezien.


FUE en BODY HAIR

 

Het lichaamshaar (body hair) wordt gebruikt als aanvulling op een haartransplantatie type FUT FUT en FUE wanneer de haardichtheid in de donorzone van de hoofdhuid van de patiënt aanzienlijk te laag ligt. Deze techniek is dus een aanvulling op de klassieke FUE voor een betere haardichtheid en een natuurlijk ogend resultaat.

Deze techniek kan ook worden gebruikt om uitgerokken littekens te verbergen die het resultaat zijn van een te grote spanning na een FUT, of voor wenkbrauwtransplantaties.

Het lichaamshaar (body hair) wordt afgenomen op de borst, de oksels, de schaamstreek, de rug, de schouders en de kuiten.

Deze haren groeien trager en hebben meestal maar 1 à 2 haren per graft. Het lichaamshaar is meestal minder dik dan het hoofdhaar en bedekt slechts een beperkte zone.

Bij sommige patiënten oogt deze techniek overtuigend en natuurlijk, terwijl bij anderen het resultaat niet erg afdoende is. Om die reden is een analyse van uw donorzone vereist.

Een geschikte werkwijze bestaat erin om vooraf een test uit te voeren met 20 à 50 grafts om het effect van een consequentere transplantatie te kunnen inschatten.

Afdrukken

Waarom Hair2beClinic kiezen voor een FUE-transplantatie ?

 

Bij Hair2beClinic is elke patiënt uniek! Bij ons bent u geen nummer, u bent onze topprioriteit.
Uw donorzone is kostbaar, en daarom moet ze door een ervaren team worden gehanteerd.

Maak kennis met ons team  Neem contact op

 

Logo BeClinic
Brussels esthetics

Copyright 2017 - Be Clinic  |  466 Brusselsesteenweg 3090 Overijse - België  |  Creatie van de site door Zzam.be

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin d'améliorer votre expérience utilisateur.